Nie osiąga się pełni poprzez odcinanie części samego siebie, lecz przez integracje przeciwieństw.

 C.G. Jung