Gene Keys – Klucze Genowe

Klucze Genowe – zawarta w nich mądrość jest głęboka i dalekosiężna. Jej celem jest uwolnienie wielkiego źródła geniuszu, który leży w tobie i może poprowadzi cię do głębokiego stanu harmonii, w każdym aspekcie twojego życia. To współczesna adaptacja starożytnej nauki I-ching. Oryginalne I Ching było traktowane z najwyższym szacunkiem jako święty tekst ze zdolnością odzwierciedlenia żywej mądrości w każdej chwili. Podobnie Klucze Genowe wskazują nam wewnętrznie, aby szukać źródła naszego cierpienia w naszych Cieniach i kierują nami w przemianie tego cierpienia w kreatywność i wolność. Więcej w języku polskim znajdziesz na stronie genekeys.pl

 

Richard Rudd

Nauczyciel, mistyk i poeta. Studiował na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie uzyskał tytuł magistra literatury i metafizyki. Urodzony odkrywca, uczył się u wielkich nauczycieli na Wschodzie, podróżował przez Himalaje, Pacyfik, obie Ameryki i Arktykę. Pracował w przemyśle filmowym w Australii, szkolił się jako nauczyciel Chi Kung w Tajlandii i przepłynął Atlantyk na małym jachcie. W tych latach mieszkał na Manhattanie, w Oregonie i na Hawajach, po czym wrócił do Wielkiej Brytanii w 1998 roku. Tam poznał Marian, swoją żonę. W następnych latach doczekali się trójki dzieci i przenieśli się do Devon w południowej Anglii. Podczas swoich podróży Richard odkrył miłość do pisania, a w 2006 roku zdobył międzynarodową nagrodę poetycką FISH w Irlandii.

Mistyczna podróż Richarda zaczęła się na wczesnym etapie życia, kiedy doświadczył dziwnych energii przepływających przez jego ciało. Zjawisko to wywołało w nim duchowe poszukiwanie. Jego studia zostały ujęte w całość w 2002 roku, gdy zaczął pisać i uzyskiwać Klucze Genowe. Siedem lat zajęło mu napisanie książki oraz zrozumienie jej nauk i zastosowań. Dzisiaj Richard kontynuuje studia oraz nauczanie głębokich lekcji płynących z Kluczy Genowych.

Więcej: genekeys.com

Gene Keys

Profil Hologenetyczny

Twój Profil Hologenetyczny to spersonalizowana mapa twojej wewnętrznej istoty. Pokazuje archetypowe wzorce, które blokują naturalny przejaw twojego Geniuszu (to tzw. Cienie), jak też to, w jaki sposób przekształcić te wzorce w Twoje Dary. Nie jest to ustalony zbiór kodów – Twój Profil obrazuje wspaniałą podróż, którą przeżywasz – po to, by aby odblokować ukryte wyższe zdolności Twojego Geniuszu. Przyjrzyj się słowom, które pojawiają się w Twoim Profilu, a będziesz mieć wyobrażenie o swoim najwyższym potencjale życiowym, a także o wyzwaniach, przez które masz przejść. Zrozumienie tych słów i urzeczywistnienie ich w swoim życiu to cała sztuka tej mądrości.

Poniżej znajduje się kilka pomocnych wyjaśnień terminów niezbędnych w zrozumieniu swojego hologenetycznego profilu

Pasma Częstotliwości Kluczy Genowych

W Syntezie Kluczy Genowych, wibracyjny poziom twojej aury odzwierciedlają trzy pasma częstotliwości nazywane Cieniem, Darem i Siddhi. Chociaż w rzeczywistości istnieje wiele warstw lub pasm częstotliwości, ten trojaki podział sprawia, że Klucze Genowe są łatwe do zrozumienia, kontemplowania i ostatecznie ucieleśnienia. Owe trzy pasma częstotliwości są dokładnie rozplanowane w Spektrum Świadomości – językowej mapie 64 Kluczy Genowych wraz z ich pasmami częstotliwości. 

Siddhi (twoja esencja) – Pasmo częstotliwości odnoszące się do pełnego ucieleśnienia i urzeczywistnienia duchowego. Sama koncepcja częstotliwości i poziomów paradoksalnie rozwiązuje się, gdy Prawda urzeczywistnia się jako Siddhi. Słowo „siddhi” pochodzi od sanskryckiego określenia „Boski Dar”. Stan siddhic pojawia się tylko wtedy, gdy wszystkie ślady Cienia, szczególnie na poziomie zbiorowym, zostają przekształcone w światło. Kiedy wchodzisz w stan Absorpcji, ta alchemiczna transformacja zaczyna przyspieszać, aż w końcu wszystko milknie i wchodzisz w stan Wcielenia w Szóstej Inicjacji. Jest 64 Siddhi, a każdy z nich odnosi się do innej ekspresji Boskiego Urzeczywistnienia. Nawet jeśli realizacja jest taka sama w każdym przypadku, jego ekspresja będzie się różnić, a nawet może wydawać się sprzeczna. Siddhi, o których mowa w Syntezie Kluczy Genowych, nie należy mylić ze sposobem, w jaki są rozumiane w innych mistycznych tradycjach. 64 Siddhi nie są przeszkodami na drodze do urzeczywistnienia, ale są jego wyrazem i owocem.

Dar (twój potencjał) – Pasmo częstotliwości odnoszące się do ludzkiego geniuszu i otwartości serca. Gdy twoja świadomość pełniej zagłębia się w częstotliwości Cienia, odblokowuje ukrytą energię przechowywaną w twoim DNA. Owa energia jest uwalniana przez nasze ciała fizyczne, astralne i mentalne jako światło. Fizycznie może to doprowadzić do zmian w chemii ciała i zwiększonej witalności. Emocjonalnie może zaś doprowadzić do podnoszących na duchu uczuć, radości i przenikliwego poczucia optymizmu. Mentalnie może natomiast doprowadzić do wglądu i wielkiej kreatywności. Częstotliwość Daru jest procesem stopniowego ujawniania, w trakcie którego twoja prawdziwa wyższa natura (Siddhi) zostaje odsłonięta. Istnieje wiele stanów i etapów w ramach pasma częstotliwości Daru, co odpowiada polu kwantowemu w którym spotykają się siły inwolucji i ewolucji. Jedną z cech charakterystycznych częstotliwości Daru jest zdolność wzięcia pełnej odpowiedzialności za własną karmę – to znaczy za swoje myśli, uczucia, słowa i czyny. Na tym poziomie częstotliwości zanika utożsamianie się z bycia ofiarą dowolnego dostrzegalnego bodźca zewnętrznego.

Cień (twoje wyzwanie) – Pasmo częstotliwości odnoszące się do całego ludzkiego cierpienia. Pasmo częstotliwości Cienia wyłania się ze starożytnego uzwojenia ludzkiego mózgu. Takie uzwojenie opiera się na indywidualnym przetrwaniu jednostki i jest bezpośrednio związane ze strachem. Nieświadoma obecność strachu w naszym systemie stale wzmacnia w nas przekonanie, że jesteśmy oddzieleni od otaczającego nas świata. To głęboko zakorzenione przekonanie szerzy mentalność „ofiary”, bowiem gdy uważamy, że jesteśmy oddzielni, czujemy się podatni na zranienia i wystawieni na łaskę sił zewnętrznych. Kiedy żyjemy w paśmie częstotliwości Cienia, żyjemy w kulturze winy i wstydu. Obwiniamy te siły i ludzi, którzy jak uważamy są poza nami, i czujemy wstyd, gdy uważamy, że jesteśmy sami odpowiedzialni za nasze życie. Kiedy zaczniesz rozumieć, jak częstotliwość Cienia kontroluje większość ludzi na świecie, włącznie z Tobą, zdasz sobie sprawę, jak łatwo wyjść z jego uścisku. Po prostu poprzez zmianę nastawienia, uwalniasz kreatywne prądy ukryte w częstotliwościach Cienia i Twoje życie nabiera wyższego celu. Każde Twoje cierpienie staje się źródłem Twojego zbawienia. W ten sposób rozpoczynasz swoją podróż daleko od wewnętrznych wzorców i cech, które utrzymują i stale każą ci wierzyć, że jesteś ofiarą – podróż w kierunku wrodzonego geniuszu i miłości, która jest twoją prawdziwą naturą.

11 Sfer

Twoja Życiowa Praca/Marka: Ten aspekt Twojego Profilu i odpowiadający mu Klucz Genowy podkreśla idealny obszar twojej zewnętrznej pracy w świecie. Jest to rola, która najbardziej pasuje do twojej twórczej ekspresji i która pozwala ci na pełną swobodę bycia sobą bez kompromisów. Cień tego Klucza Genowego opisuje to, co zwykle się zdarza wokół ciebie, gdy tracisz kontakt ze swoim prawdziwym JA. Na drugim końcu spektrum, Siddhi lub najwyższy potencjał tego Klucza Genowego opisuje to, jak żyjesz w absolutnym zenicie swojego potencjału genetycznego. W Pearl Sequence ta Sfera jest znana jako twoja „Marka”, ponieważ kieruje Tobą, byś jak najlepiej wyrażał swoje najwyższe Dary po to, by osiągnąć prawdziwe uznanie w życiu.

Twoja Ewolucja: W bezpośredniej opozycji do Życiowej Pracy, Twoja Ewolucja przedstawia największe wyzwanie w twoim życiu. Celem tego Klucza Genowego jest zainspirowanie cię do wzrostu, dojrzałości i ostatecznie rozkwitu. Wyzwanie Twojej Ewolucji przejawi się zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie poprzez częstotliwość Cienia. Jako że dopiero uczysz się przyjmować ten aspekt siebie, twoje życie będzie przekształcane stopniowo. Najwyższym celem Twojej Ewolucji jest pozwolenie na to, by twoje własne cierpienie zostało przekroczone i by ostatecznie znaleźć głęboki i trwały spokój.

Twoje Promieniowanie: Twoje Promieniowanie ma bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne, emocjonalne i psychiczne. Jako jeden z twoich ukrytych Darów, ten Klucz Genowy albo podkopie twoje zdrowie i dobre samopoczucie poprzez częstotliwość Cienia, albo przyniesie ci wielką miłość i witalność poprzez swój Dar. Promieniowanie ma również pośredni związek z Twoją Ewolucją. Im bardziej słuchasz i uczysz się z lekcji swojego życia, tym bardziej promienny się stajesz. Na najwyższym poziomie Twoje Promieniowanie odpowiada ostatecznemu rozkwitowi twojego najwyższego mistycznego potencjału.

Twój Cel: Twój inny ukryty Dar – Twój Cel – leży ukryty głęboko w twoim DNA. Kiedy ufasz swoim najwyższym marzeniom i masz odwagę, aby uzewnętrznić je poprzez swoją Życiową Pracę, wtedy Twój Cel zaczyna odżywiać cię z głębi twojej istoty. Kiedy rozpalasz Dar tego Klucza Genowego, aktywujesz siły synchronizacji i łaski w życiu zewnętrznym. Twój Cel jest już dla ciebie wyznaczony i wszystko, co musisz zrobić, to ujawnić go. Może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy obejmiesz swoją szlachetność z głębi duszy i wyrazisz ją poprzez bezinteresowną służbę i bezwarunkową miłość.

Twoje Przyciąganie: Jako integralna część twojej Venus Sequence, ta Sfera reprezentuje twoje pole atraktorów – tajemniczą magnetyczną siłę w twojej aurze, która przyciąga do twojego życia w określonych momentach pewne karmiczne relacje. Ten Klucz Genowy określa zatem naturę tego, kto wkracza w twoje życie. Jeśli ustąpisz Cieniowi, wtedy objawi się to jako trwający konflikt zewnętrzny, który spotkasz w swoich relacjach. Po przekształceniu Cienia tego Klucza Genowego, zaczniesz odkrywać jego Dary, a twoje związki otworzą nowe perspektywy i możliwości. Na najwyższym poziomie ten Klucz Genowy może także ujawnić sekrety tantry – przemianę twojej seksualności w duchową esencję.

Twoje IQ: Ta sfera odnosi się do Twojego trzeciego siedmioletniego cyklu od 14 do 21 roku życia. Ponieważ jest to nasz cykl rozwoju umysłowego, Cień tego Klucza Genowego reguluje sposób, w jaki nauczyliśmy się używać umysłu, aby wypróbowywać i kontrolować swoje emocje i przesłonić intuicję. Kiedy stajesz się świadomy wzoru tego Klucza Genowego jak też jego kontrolującego i duszącego wpływu na twoje emocjonalne życie, możesz odblokować swój Dar. Spowoduje to wyłączenie podstawowego wyzwalacza emocjonalnego, dzięki czemu będziesz mniej podatny i mniej prowokujący we wszystkich swoich relacjach. Twoje IQ wzrasta, aby objąć wszystkie możliwości w życiu, gdy uwolnisz się od nieświadomego, ograniczonego lub upartego myślenia.

Twoje EQ: Ta sfera odnosi się do twojego drugiego siedmioletniego cyklu od 7 do 14 roku życia. Ponieważ jest to nasz emocjonalny cykl rozwojowy, Cień tego Klucza Genowego reguluje twój podstawowy mechanizm obrony emocjonalnej, który jest ustalonym wzorcem przyjętym w okresie dzieciństwa na czas, kiedy czułeś się w niebezpieczeństwie. Po rozpoznaniu i uwolnieniu tego wzorca poczujesz się o wiele bardziej komfortowo ze swoimi emocjami, pozwalając im naturalnie płynąć bez poczucia przytłoczenia. Klucz Genowy odnoszący się do tego punktu jest również związany z uwolnieniem twojego wewnętrznego dziecka, a zatem kiedy Dar Klucza Genowego się otworzy, doświadczysz wielkiego wzrostu wesołości i wolności w swoim życiu.

Twój SQ: Znany również jako „Punkt Miłości”. Ta Sfera odnosi się do twojego pierwszego siedmioletniego cyklu od narodzin do 7 roku życia. Ponieważ jest to nasz fizyczny cykl rozwojowy, ten Klucz Genowy reguluje pierwotne fizjologiczne rytmy i wzory strukturalne, które są podstawą twojej tożsamości. Kiedy twoja świadomość sięga głęboko w twój Punkt Miłości, osiągasz szczyt trwałego ponownego otwarcia serca po raz pierwszy od wczesnego dzieciństwa. Cień tego Klucza Genowego jest nieświadomym wzorcem, który podważa twoją samoocenę. Praca nad tym Cieniem jak też otwarcie Daru i Siddhi tego Klucza Genowego daje pewność, że ​​wszystkie twoje relacje mogą w końcu stać się głęboko spełnione i przejrzyste.

Twój Rdzeń/Powołanie: Sfera twojego Rdzenia odnosi się do 9-miesięcznego okresu ciąży. Wówczas to wszystkie twoje życiowe wzorce – fizyczne, emocjonalne i mentalne – zostały odciśnięte w łonie matki. Twój Rdzeń ujawnia ostatnią warstwę twojego najgłębszego potencjału. W twoje DNA wpleciona jest odwieczna rana, którą dzielisz z całą ludzkością. Gdy twoja świadomość przenika to miejsce w tobie, paradoksalnie doświadczasz swojej jedności ze wszystkimi istotami. Cień tego Klucza Genowego ukrywa twoje najwyższe Powołanie – ten wielki Dar, który może pewnego dnia zmotywować cię do doskonałości w życiu. Kiedy odblokujesz ten Klucz Genowy poprzez podążanie za swoją Venus Sequence, przez swoje dzieciństwo wstecz, pewnego dnia możesz sprowadzić swoją świadomość z powrotem do punktu poczęcia, do tej wspaniałej tajemnicy, w której całe Twoje cierpienie zostanie przetransformowane w twoją Boskość.

Twoja Kultura: Klucz Genowy Twojej Kultury pokazuje, jak najlepiej wpasować się w społeczną strukturę świata. W twojej Pearl Sequence Cień tego Klucza Genowego blokuje cię bezpośrednio przed manifestowaniem dobrobytu. Pracując nad strachem tego Cienia, możesz zapoczątkować okres niesamowitego wzrostu w twoim życiu. Dar i Siddhi Twojej Kultury wyzwalają siły, które przyspieszają twój wyższy cel życia. Mogą także wnieść w twoje życie potężnych nowych sojuszników, którzy pomogą ci w Twoim Celu. Twoja Kultura pokazuje także, w jaki sposób najlepiej możesz funkcjonować jako członek społeczności. Powoduje to materialny, emocjonalny i duchowy dobrobyt.

Twoja Perła: Twoja Perła reprezentuje wielkie żniwo w twoim życiu. Ten Klucz Genowy przynosi ci nagrodę i łaskę, kiedy już puścisz leżący u jego podstawy wzór Cienia. Cień tego Klucza Genowego powoduje napięcie, zwłaszcza kiedy pozwalasz stresowi, aby odciągnął cię od piękna i prostoty. Stajesz się napięty, kiedy poddajesz się status quo i sprzeniewierzasz / życie, które może być cudowne, dla życia w harówce i monotonii. Dar i Siddhi tego Klucza Genowego przypomina ci o tym, co jest niezbędne w twoim życiu. Gdy wprowadzisz swoją pełną świadomość w te Dary, doświadczysz jasności, o której większość ludzi może tylko marzyć.

Sześć linii

Sześć linii tworzy potężny podstawowy wzór w the Gene Keys Golden Path, odsłaniając specyficzny archetypowy obiektyw, za pomocą którego można zobaczyć Klucz Genowy w Profilu Hologenetycznym. W istocie, sześć linii opowiada historię tego co personalne do tego co transpersonalne. Każda linia ma swoje własne archetypy, własne rany, własny smak. Energia ta pozostaje niezmienna na całej Golden Path, chociaż jej poszczególne przesłania i sposób manifestowania zmian zależy od Sfery, w której się znajduje. Poniżej znajduje się kilka kluczowych archetypowych zasad każdej z 6 linii.

Linia 1

Wewnętrzna Esencja – Introspekcja – Dociekanie – Usamodzielnienie
Częstotliwość przesuwa się od „Strachu przed własnym potencjałem” do „Stałej wewnętrznej pewności”
Najlepiej odpowiada na „Pełną informację i serdeczną bezpośredniość”
Rana Represji – Obawy muszą zostać zbadane i zaakceptowane, Wejdź w nie

Linia 2

Ekspresja – Projekcja – Łatwość bycia – Pasja i Związki
Częstotliwość przesuwa się od „Nieświadomie prowokacyjnej” do „Wyrażania czystego światła”
Najlepiej odpowiada na „Wysoką częstotliwość bez ustalonego porządku”
Rana Zaprzeczenia – Spójrz w zwierciadło twoich związków, Gniew w Pasję

Linia 3

Adaptacja – Odkrycie – Próba i błąd – Energia i Doświadczenie
Częstotliwość przesuwa się od  „Niewiarygodnej, pesymistycznej i pokrętnej” do „Radosnej, skromnej i mądrej”
Najlepiej odpowiada na „Absolutnie bez presji”
Rana Wstydu – Skonfrontuj swoje problemy z zaangażowaniem, Naucz się śmiać z siebie

Linia 4

Przyjaźń – Połączenie – Wpływ magnetyczny – Miłość i wspólnota
Częstotliwość przesuwa się od „Ukrywania się za sztywnym poglądem” do „Bycia uczciwym, otwartym i serdecznym”
Najlepiej odpowiada na „Spójność, szczerość, łagodność i romantyczność”
Rana Odrzucenia – Tylko Ty możesz uzdrowić swoje serce, Bądź delikatny dla Siebie

Linia 5

Praktyczność – Przywództwo – Organizacja – Moc i projekcja
Częstotliwość przesuwa się od „Ułudy tyranii” do „Przywództwa przez słuchanie”
Najlepiej odpowiada na”Proste i praktyczne rozwiązania”
Rana Poczucia Winy – Bądź świadomy manipulowania mocą świadomie i nieświadomie, Przebacz każdemu, łącznie ze sobą

Linia 6

Wizjoner – Nadzorowanie – Wzór do naśladowania – Nauczanie i poddanie
Częstotliwość przesuwa się od „Zdystansowania, arogancji i i niedostępności” do „Mądrości i uosobienia futurysty”
Najlepiej odpowiada na „Cierpliwość”
Rana Izolacji – Uważaj na siebie, kiedy się Wycofujesz, Manifestuj swoją Najwyższą Wizję tutaj w swoim Ciele Fizycznym